Koszty pożyczek – co wchodzi w skład chwilówek?

Pomimo różnego rodzaju akcji i kampanii o charakterze informacyjnym wiele osób wciąż rozumie całkowity koszt pożyczki jedynie jako spłatę zaciągniętego kapitału dłużnego wraz z oprocentowaniem zwanym rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. W celu uniknięcia przykrego rozczarowania dodatkowymi i pozornie niespodziewanymi kosztami i problemami z tym związanych warto wiedzieć jakie elementy składają się na całkowity koszt pożyczki. Wiedząc i stosując kilka podstawowych zasad, można bez przeszkód uniknąć przykrych doświadczeń.

Jakie są realne koszty pożyczki?

Całkowity koszt pożyczki składa się z trzech podstawowych czynników. Zaliczają się do nich:

  • Kapitał podstawowy (pożyczkowy) – jest to całkowita wartość pożyczki, jaką otrzymaliśmy od instytucji finansowej;
  • Odsetki od kapitału;
  • Koszty dodatkowe.

To właśnie koszty dodatkowe stanowią jedną z istotnych części całkowitego kosztu pożyczki, który zbagatelizowany może okazać się zaskoczeniem dla pożyczkobiorcy. Z racji tego, iż niewiele osób zapoznaje się dogłębnie z podpisaną umową w sprawie pożyczki, często wiele osób nie wie ile realnie musi oddać danej instytucji finansowej pieniędzy.

Czym są dodatkowe koszty pożyczki?

Koszty dodatkowe pożyczki stanowią jedną z trzech części składowych całkowitego kosztu każdego rodzaju pożyczki. Swoim zakresem obejmują one takie koszty jak:

  • prowizja za udzielenie pożyczki – najczęściej jest to koszt przedstawiony jako wynagrodzenie dla pracownika oraz samej instytucji za przygotowanie oferty oraz udzielenie pożyczki klientowi;
  • ubezpieczenie pożyczki – ten rodzaj kosztu jest dodatkowo doliczany głównie w formie ubezpieczenia od utraty dochodów przez klienta;
  • opłaty za sporządzenie wniosku o pożyczkę – tzw. opłata przygotowawcza;
  • dodatkowe ubezpieczenia pożyczki – można przez to rozumieć np. weksle pisane in blanco;
  • opłaty związanie z administrowaniem i zarządzaniem długiem i jego wysokością.

Do kosztów dodatkowych często zaliczają się  opłaty  z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki. Same koszty dodatkowe mimo, iż nie są bezpośrednio przedstawiane klientowi stanowią istotny trzon kosztów pożyczki. Oprócz kosztów dodatkowych innym równie istotnym kosztem pożyczki są odsetki. W tej sytuacji z kolei można łatwo je wyliczyć – wystarczy znać jedynie RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Tego rodzaju informacje muszą być klarowne i jasno wskazane w umowie o pożyczkę.

Jak kształtują się koszty pożyczki dla osób zadłużonych?

Sytuacja dotycząca udzielania pożyczki dla osób już zadłużonych ma się nieco inaczej. O ile całkowity koszt pożyczki składa się z tych samych kosztów istnieje wiele dodatkowych kryteriów, które muszą zostać spełnione. W przeciwnym razie decyzja o przyznanie pożyczki może być odmowna. Wobec tego warto w tej sytuacji wiedzieć jakie kroki należy podjąć i co sprawdzić, aby uzyskać pożyczkę przez osobę już zadłużoną. W tej sytuacji pomocne może okazać się skorzystanie ze strony https://wspolnota.org.pl/news/trudne-pozyczki-dla-zadluzonych-co-warto-wiedziec. Dzięki skorzystaniu  z tej strony można w szybki i prosty sposób uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących udzielania pożyczki dla osób zadłużonych.

4/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.