Niespłacona pożyczka – co dalej?

Problemy finansowe i niespłacenie pożyczki to bardzo częsta sytuacja u wielu milionów polaków. W tej sytuacji mogą zostać podjęte przeciwko nam konkretne kroki, aby odzyskać należne pieniądze. Niespłacenie pożyczki skutkować będzie kolejnymi działaniami podejmowanymi przez wierzyciela w celu odzyskania pieniędzy. Na każdym etapie możemy jednak działać i wyjść obronną ręką z takiej sytuacji. Poniżej prezentujemy, jakie są konsekwencje i dalsze etapy, gdy niespłacimy pożyczki, oraz co możemy zrobić na każdym etapie zadłużenia, aby rozwiązać całą sytuację.

Windykacja — wypowiedzenie umowy

Pierwszym etapem, gdy nie spłacimy pożyczki i umowa zostanie nam wypowiedziana, jest windykacja zadłużenia przez firmę, w której mamy zadłużenie. Gdy nie spłacaliśmy przez m.in. kilka miesięcy pożyczki, umowa może zostać wypowiedzenia. Jeśli tak się stało, musimy zwrócić całość zadłużenia wraz z odsetkami — od razu. Firma pożyczkowa lub bank mogą wysyłać do nas windykatorów, monity w żądaniem zapłaty czy telefonować do nas.

Porada: Jeśli dług jeszcze nie został sprzedany, możemy poprosić o umorzenie jego części, rozłożenie go na raty lub rozpocząć jego spłacanie. Jeśli firma będzie odnotowywała wpłaty, prawdopodobnie nie sprzeda długu, a my będziemy mogli regularnie uiszczać pewne sumy i zmniejszyć zadłużenie.

Sprzedaż długu

Gdy działania firmy, której byliśmy winni, nie przyniosły pożądanego rezultatu a my nie rozpoczęliśmy spłaty długu, może ona nasz dług sprzedać firmie zajmującej się skupowaniem zadłużeń. Jest ich wiele na rynku i zarabiają one na kupowaniu długów hurtowo od firm i banków np. za 30% ceny oraz odzyskiwaniu należności od dłużników. Sprzedaż długu może okazać jej jednak paradoksalnie pomocna. Firmy takie będą podejmowały liczne próby odzyskania pieniędzy np.poprzez kontakt telefoniczny, wysyłanie osobiście windykatorów czy wysyłanie monitów. W ten sposób możemy zyskać na czasie i rozpocząć spłacanie zadłużenia.

Porada: Warto negocjować z firmą, która kupiła dług. Możemy poprosić o rozłożenie należności na raty, umorzenie jego części czy spłacanie małych sum. Jest to ostatni moment, aby powstrzymać wystosowanie wniosku do sądu o prawne uznanie długu. Firmy takie są skore do współpracy, gdyż zainwestowały swoje pieniądze, aby kupić nasz dług.

Komornik i egzekucja komornicza

Gdy firma posiadająca nasze zadłużenie skieruje sprawę do sadu i uzyska sądowy nakaz zapłaty, gdy nie odzyskała ona swojego długu, może skierować sprawę do komornika. Komornik będzie mógł w sposób siłowy odebrać sumę, jaką jesteśmy winni danej firmie. Dodatkowo dolicza on również swoje koszty powiększając zadłużenie. Komornik może zajmować część naszych zarobków, kwotę powyżej ok. 1680 zł z konta bankowego — tę ponad kwotę wolną od zajęcia czy zajmować nasz majątek i go sprzedawać — od nieruchomości po samochody i cenne sprzęty.

Porada: Na tym etapie również da wyjść się obronną ręką z kłopotów. Jest to nieco trudniejsze, ale zdecydowanie warto współpracować z komornikiem. Jeżeli wierzyciel wyrazi zgodę, może on np. ustalić nam harmonogram spłat w zamian za wstrzymanie egzekucji lub możemy uzgodnić z nim plan rozwiązania całej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.