Pożyczki bez dochodu dostępne od zaraz

Rynek pożyczek bankowych i pozabankowych jest aktualnie tak dynamiczny, jak jeszcze nigdy dotąd. Kryzys, jaki przelał się przez świat w 2008r w Polsce skutkował nieoczekiwanym efektem, poszerzeniem i pogłębieniem sfery usług finansowych pozabankowych. To one przejęły konsumentów, których, ze względu na brak wymaganych dochodów, odrzucają banki. Pożyczki bez dochodu skierowane są do osób, które posiadają stały dochód, ale nie są w stanie skompletować i przedstawić bankowi wymaganych przez nie umów.

Dla kogo pożyczki bez dochodu?

Tego rodzaju pożyczki skierowane są do grup konsumentów, których jedynym formalnym dokumentem, jaki mogą przedłożyć pożyczkodawcy jest dowód osobisty. Pożyczki bez dochodu przeznaczone są dla osób:

  • bezrobotnych
  • pracujących w szarej strefie
  • pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
  • osób utrzymujących się w inny sposób niż stała praca

Oprócz dowodu osobistego pożyczkodawca może wymagać od klienta aktualnego wyciągu z konta bankowego lub bieżących faktur – opłat związanych z egzystencją, przy większych kwotach pożyczki pożyczkodawca może wymagać wglądu do dowodu rejestracyjnego samochodu czy potwierdzenia posiadania praw do nieruchomości.

Jak działa pożyczka bez dochodu?

Pożyczki bez dochodu pozyskiwane od instytucji pozabankowych cechują się szybkim tempem i prostotą czynności. Najczęściej wszystkie formalności załatwia się online. Tylko nieliczni pożyczkodawcy posiadają stacjonarne biura lokowane zwykle w centrach handlowych. I nawet jeżeli to tam klient załatwia wszelkie formalności to i tak środki przelewane są na konto drogą internetową.

Przyszły pożyczkodawca na stronie internetowej wybranej przez siebie instytucji wypełnia krótki wniosek i potwierdza swoją tożsamość. Następnie musi czekać na decyzję firmy, która w zależności od mobilności instytucji dociera do klienta po kilkudziesięciu minutach/kilku godzinach. Ostateczna decyzja komunikowana jest klientowi w postaci sms lub emila. Kolejny krok to akceptacja umowy, również online i ostatni punkt, czyli przelew środków na konto. Pożyczkodawca ani przez moment nie kontroluje celu i wydatków klienta, interesuje go tylko terminowy cykl spłaty.

Pożyczka bez baz

Terminem pożyczka bez określa się procedurę udzielania pożyczek bez wnikania w treść bazy dłużników BIK i KRD. Pożyczkodawca pod tym hasłem zachwala udzielanie przez siebie pożyczek bez względu na stopień zadłużenia pożyczkobiorcy. Oznacza to, że w trakcie procesu pozyskiwania pożyczki   również tej bez dochodu, nie analizuje się obu baz. Nie do końca jest to stwierdzenie prawdziwe. Każda instytucja pozabankowa sprawdza swoich klientów w obu bazach, pozyskuje tam przecież ważne dla bezpieczeństwa swojej firmy informacje i z pewnością nie zrezygnuje z tego przywileju. Pożyczka bez baz to raczej przekaz informujący o odmiennych wskaźnikach oceny ryzyka, o znacznie szerszym progu akceptacji niż stosuje się w bankach. Klient ma poczucie, że nawet wpis na listę dłużników nie zamyka mu drogi do pożyczki. Jednak obecność w bazie może skutkować większą dyscypliną spłaty i wyższymi odsetkami, niż miałoby to miejsce w innych warunkach.

Jeżeli jednak dana instytucja pozabankowa rzeczywiście nie sprawdza klienta w bazach danych dłużników, to z pewnością poprosi o udokumentowanie przychodów.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pożyczkę?

Pożyczki bez dochodu zwykle zawierane są na podstawie znacznie bardziej restrykcyjnych umów. To cena pożyczki bez stałego dochodu lub pożyczki bez baz. Czytając umowę należy dokładnie sprawdzić wszystkie koszty obsługi długu, stopę oprocentowania i prowizje wymagane przez pożyczkodawcę. Wyliczenia warto wykonać z kalkulatorem w ręku lub kalkulatorem online. Jednocześnie, bezwzględnie należy przeanalizować zapis o warunkach sytuacji, gdy z jakiegoś powodu pożyczkobiorca nie może spłacić jednej z rat lub zaprzestaje całkowicie spłaty. I nie ma tu znaczenia przyczyna, pozostają wyłącznie skutki. Ważne, by zrozumieć każdy zapis pojawiający się w umowie, każdy skrót i każdy termin.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.