Rodzaje pożyczek – jaką warto wybrać?

Pożyczki i kredyty to często mylnie używane pojęcia. A już na pewno nie są to synonimy czy produkty finansowe, które są takie same. Warto też wiedzieć, że i kredyty i pożyczki dzielą się według rodzajów, a nawet instytucji, które ich udzielają. Przede wszystkim warto nauczyć się kiedy do czynienia mamy z kredytem, a kiedy faktycznie z pożyczką.

Kredyt a pożyczka – różnice

Najważniejsza różnica między kredytem a pożyczką, to instytucja, która może ich udzielać. Kredyty zarezerwowane są tylko dla banków i SKOKów. Jednak banki i SKOKi mogą udzielać też pożyczek. Natomiast firmy pożyczkowe, osoby prywatne, lokalne stowarzyszenia nie mogą udzielać kredytów. Mogą natomiast udzielać pożyczek.

Druga ważna różnica to własność pieniędzy. Przy kredycie pobrane pieniądze od banku nie przechodzą na własność kredytobiorcy, a jedynie może on nimi dysponować i to na cel podany we wniosku kredytowym. Z kolei przy pożyczce, pożyczone pieniądze przechodzą na własność osoby pożyczającej i może ona je wydać na dowolny cel.

Kolejna kwestia to umowa. Umowa kredytowa musi być na piśmie, a także zawsze obciąża się kredytobiorcę jakimiś kosztami. Przy czym umowa pożyczki do kwoty 500 złotych może być ustna. Dopiero pożyczki na kwotę wyższą niż 500 złotych muszą być udokumentowane na piśmie. A sama umowa to umowa cywilnoprawna, którą może zawrzeć firma z osobą prywatną jak i dwie osoby prywatne między sobą.

Rodzaje pożyczek

Przede wszystkim trzeba tutaj wyróżnić pożyczki prywatne od pożyczek udzielanych przez wyspecjalizowane firmy pożyczkowe. Przykładowo pożyczki prywatne to:

  • pożyczki udzielane w rodzinie,
  • pożyczki udzielane znajomym,
  • pożyczki udzielane przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej tzw. pożyczki społecznościowe.

Z kolei pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe to:

  • pożyczki chwilówki (do oddania w maksymalnie 60 dni),
  • pożyczki krótkoterminowe (do zwrotu w czasie między 1 dzień a 12 miesięcy),
  • pożyczki długoterminowe (okres spłaty powyżej 12 miesięcy).

Te formy pożyczek mogą też dzielić się ze względu na metodę zwrotu. Pożyczki chwilówki zwykle oddaje się w jednej racie w ciągu 30-60 dni. Z kolei pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe można oddawać w tygodniowych lub miesięcznych ratach, o równej wysokości przez cały czas trwania umowy o pożyczkę.

Pożyczki różnią się też ze względu na metodę gwarancji spłaty pożyczonej kwoty. Chwilówki czy pożyczki krótkoterminowe gwarantuje się przez złożenie oświadczenia o wysokości dochodów. Wpisuje się dochody, zobowiązania finansowe i inne wydatki podczas składania wniosku, dlatego nie każdy zauważa, że jest to gwarancja spłaty. Przy pożyczkach długoterminowych, które zwykle są też na wyższe kwoty bardzo często trzeba dodatkowo wysłać oficjalny dokument z potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów, jak np. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące. Jeśli i to nie jest wystarczające firma pożyczkowa może zaoferować pożyczkę pod zastaw np. samochodu lub nieruchomości. Zastaw także jest metodą gwarancji, że pożyczkobiorca spłaci wziętą pożyczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.