Wcześniejsza spłata pożyczki – zalety

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, pożyczka ratalna to forma kredytu konsumenckiego. Dlatego też stosowane są względem niej przepisy zawarte w tejże ustawie, tyczące się zasad, jak i trybu zawierania umów, a także praw konsumenta. Jednym ze wspomnianych praw pożyczkobiorcy, które wskazuje ustawa, jest możliwość wcześniejszego spłacenia pożyczki. Jakie zalety związane są z szybszą spłatą zobowiązania?

Jak skorzystać z prawa do wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej?

Każdy z konsumentów ma prawo do zastosowania się do przepisów ustawy o kredycie konsumenckim i spłacić wcześniej pożyczkę. Może podjąć się spłaty częściowej, albo też w całości uregulować zaciągnięte zobowiązania, uwalniając się od obciążającego go zobowiązania. W tymże celu trzeba skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i omówić najważniejsze szczegóły przysługujących przywilejów.

Prawo do spłacenia pożyczki przed terminem powinno być spisane w umowie. Poza kwotą zobowiązania, kosztów wynikających z pożyczki, terminu spłaty, to bardzo ważna kwestia dla pożyczkobiorcy. Tym bardziej, że nie każda osoba orientuje się w obowiązujących przepisach i nie poznał ustawy, które w wielu sytuacjach życiowych są niezwykle pomocne. Jeżeli umowa nie ma takiego zapisu, z dużym prawdopodobieństwem wybrana instytucja pozabankowa nie stanowi wiarygodnego pożyczkodawcy i nie funkcjonuje zgodnie z literą prawa.

Obowiązki pożyczkodawcy przy szybszej spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę

Jakie obowiązki ma pożyczkodawca, gdy pożyczkobiorca zdecyduje o szybszej spłacie pożyczki? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pożyczkodawca zobowiązany jest do rozliczenia się z konsumentem pożyczki w ciągu 14 dni począwszy od dokonania jej wcześniejszej spłaty w całości. Zatem, w sytuacjach, kiedy zwracana jest cała kwota, instytucja udzielającą pożyczki będzie musiała zwrócić nam część z pośród kosztów, które poniesiemy. W jaki sposób to się odbywa?

Pożyczkodawca, który zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty może:

  • poprosić o zwrócenie całości kwoty, a kiedy już otrzyma pieniądze, dokona wyliczeń i zwróci na nasze konto osobiste część, która dotyczy okresu, w którym nie korzystaliśmy z pożyczki,
  • dokonać wcześniejszych obliczeń, jak i obniżyć kwotę, którą będziemy zobowiązani zwrócić w związku ze wcześniejszym spłaceniem pożyczki.

Zwrot odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki

Odsetki od pożyczki są jednym z kosztów, o których zwrócenie powinniśmy się upomnieć w przypadku wcześniejszego spłacenia pożyczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócenie kosztów co do zasady obejmuje wszelakie koszty pożyczki, czyli proporcjonalną część opłat administracyjnych, prowizji, czy też odsetek. Jeżeli zdecydowaliśmy się na wykupienie ubezpieczenia pożyczki, miejmy na uwadze, że nie podlega ono zwrotowi.

Co możemy zrobić, gdy pożyczkodawca nie dopełnia obowiązku zwrócenia nadpłaty? Należy na pewno zwrócić się do instytucji, która udzieliła nam pożyczki z szybką reklamacją. W sytuacji, kiedy pożyczkodawca odrzuci reklamację, mamy prawo do zgłoszenia się z wnioskiem o zainterweniowanie do Rzecznika Finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.